Nasza Misja

Po co i dlaczego Stowarzyszenie ?

Janowice do nie dawna wieś zamieszkała przez pokolenie miejscowych w ostatnich dwudziestu latach bardzo szybko się urbanizuje. Staje się zapleczem bliskiej Wieliczki i dalszego Krakowa . W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie krakowian i osób z innych miejscowości tą piękną podkrakowską wsią. Ustalenia planów zagospodarowania przestrzennego dla naszej miejscowości wyznaczają dość obficie tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Idące z tym ułatwienia w podziale działek sprzyjają ich obrotem , czego dowodem w ostatnich latach są transakcje ich kupna przez osoby pochodzące z zewnątrz.

Obserwując ,tak się składa ,że kupującymi są najczęściej osoby , których sytuacja materialna pozwala na szybkie wybudowanie ,urządzenie domu i osiedlenie się w nowym miejscu. Większość – to osoby z wyższym wykształceniem , prowadzące często własną działalność gospodarczą .

Nikt z miejscowych do nie dawna nie wyciągał do nich rąk, aby wykorzystać ich możliwości intelektualne i inne do pracy na rzecz naszego środowiska. Obie grupy miejscowych i przybyłych z zewnątrz żyły obok siebie, spotykając się tylko na niedzielnych Mszach świętych w parafialnym kościele na spotkaniach rodziców w szkole, wspomagali swymi ofiarami urządzanie wystroju kościoła, jednak ci ostatni w większości stali obok tego , co działo się we wsi.

Koniecznością stała się potrzeba integracji całej janowickiej społeczności . Przecież są naszymi gośćmi, pochodzą z różnych miejscowości , różnych powiatów a nawet województw z którymi przyjdzie nam stale obok siebie żyć. Są urodzeni w Legnicy, Czeladzi, Bieczu , Bystrzycy Kłodzkiej, Baranowie Sandomierskim . Przynoszą ze sobą inne zwyczaje i przyzwyczajenia. Mogą oni nasze życie także ubogacić ,wnieść nowe elementy kultury w nasze codzienne bytowanie. Jeśli ich domy tak pięknie wtopiły się w krajobraz naszej gminy i wsi , to dlaczego nie zaproponować im asymilacji z naszym społeczeństwem . Pochodzą z tak różnych środowisk - u nas muszą poczuć się dobrze nie tylko w swoim nowym domu ale i w naszym środowisku. I odwrotnie. My też mamy im dużo do zaoferowania.

Problem konieczności integracji to nie tylko problem Janowic , to problem wszystkich miejscowości w gminie Wieliczka. Trzeba wyjść do nich z konkretną propozycją , aby nie tylko poczuli się tu dobrze, ale aby ich twórczy zapał był wykorzystany dla dobra wsi. Dziś wszyscy mamy inne możliwości – nie tylko miejscowi , ale przede wszystkim rodziny , które znalazły tu nowe miejsce osiedlenia. Ich i często nasz poziom wykształcenia daleko wyprzedza poziom wykształcenia społeczeństwa lat sześćdziesiątych, czy siedemdziesiątych.

.Nowe czasy wymagają nowych wyzwań ,stawiają trudniejsze zadania, wymagają innych zorganizowanych struktur i form aktywności, innych metod działania . W świecie zawiłych formularzy , procedur , technologii jest ciężko się dziś poruszać . Trudno , dziś wymagać , aby w sile wieku miejscowe społeczeństwo dalej dźwigało zadania związane z rozwojem naszej wsi. Przecież zrobiło wiele , w ostatnich dwudziestu latach , to ono dźwigało ciężar budowy wodociągów, linii gazowej , telefonizacji, budowy dróg , kościoła z plebanią , cmentarza z kaplicą , dzwonnicy, kosztów urządzenia wystroju wnętrza kościoła. Trudno w pieniądzach wycenić ludzką ofiarność , a przede wszystkim ludzką pracę. A była ona w latach 1980-2006 ogromna. Wszystko to pochłonęło olbrzymie sumy .W niektórych zadaniach pomogła wiele gmina .

Ludzi ofiarnych we wsi pokroju Józefa Kowala dawnego sołtysa wsi ,braci Kowalów :Jana, Zbigniewa i Władysława, Franciszka Kowala , Władysława Szczurka , Leona Kuca , Jana Laska , Tadeusza Surówki z Kożmic W. , Stanisława Wojtasika , Józefa Wożniaka i wielu innych nie może ubywać ,muszą ciągle być, musi ich ciągle przybywać. Samorządność , która zamknęła się często na poziomie gmin , musi zejść niżej do wsi ,przysiółków , czy dzielnic miast. Samorządność dzisiaj wymaga legalnych organizacyjnych struktur. Trzeba skorzystać z zasobu nowych przybyłych ludzkich kadr . W ostatnim czasie zaprosiliśmy je do siebie.

W celu wciągnięcia ich do pracy organicznej założyliśmy na wiejskim zebraniu w dniu 4 grudnia 2005 r. Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Wsi Janowice pod nazwą „ TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI” . Zebranie przyjęło Statut Stowarzyszenia , którego projekt otrzymali wcześniej założyciele Stowarzyszenia.

Dlaczego taka nazwa Stowarzyszenia. /Tradycja (z łacińskiego traditio - "przekaz"), w życiu i religii zespół pewnych treści, a także proces ich przekazywania tych treści z pokolenia na pokolenie/. „TRADYCJA” – bo chcemy , aby nowe pokolenie brało z przeszłości , to co w tradycji naszego przeszłego i odchodzącego pokolenia było dobre:/ pracowitość , dbałość o dobro wspólne ,dobre sąsiedztwo , rodzima kultura i zwyczaje ,chęć do bezinteresownej pracy społecznej na rzecz wsi, miłość do ziemi ojczystej/ ,i przeniosło w „PRZYSZŁOŚĆ”. Inaczej mówiąc: zachowało bogate dziedzictwo naszych przodków i nie tylko , ale także przekazało je swoim następcom . Przyszłe pokolenie musi pomnożyć ten materialny i duchowy majątek , wypracowany i kultywowany przez swoich rodziców i dziadów.

Nasze zamierzenia są duże, pokaże to przyszły czas. Chcemy działać w Stowarzyszeniu : w strefie zorganizowanej działalności gospodarczej , oraz w strefie oświatowo- kulturalnej.

Zarząd tworzą Jan Ćwioro- Prezes Zarządu , Ryszard Gabryś – Wiceprezes Zarządu , Gabriela Jędrys- sekretarz , Maria Woźniak- skarbnik , i zaangażowany w sprawy wsi jej długoletni sołtys Stanisław Grochal -członek zarządu. Większość jest znana ze swego wieloletniego zaangażowania społecznego w swoim miejscu zamieszkania. Komisję Rewizyjną tworzą : Władysława Krystkiewicz, Henryk Kowal i Mieczysław Bruzda. Skład Stowarzyszenia i jego zarząd świadczy ,że taka integracja społeczna jest możliwa .

Ostatnio powołano dwa zespoły do pracy : zespół do spraw gospodarczych w którym chęć do pracy zgłosili : - .Bogusława Gabriela Jędrys, Władysława Krystkiewicz, Mieczysław Bruzda, Krzysztof Kozłowski, Stanisław Wojtasik, Stanisław Grochal, Wiesław Janowski, Jan Ćwioro, Henryk Stanik , koordynatorem pracy zespołu wybrano sołtysa wsi Stanisława Grochala oraz zespół do spraw kulturalno - oświatowych , w którym chęć do pracy zgłosili. Ryszard Gabryś, Bogusław Gadzina, Kazimierz Sobula, Henryk Kowal, Maria Woźniak, Leszek Siudak, Piotr Pabian, Zofia Banaś. Koordynatorem pracy zespołu wybrano Pana Leszka Siudaka.

Stowarzyszenie jest otwarte na nowych członków i nowe propozycje.

Stowarzyszenie zostało już zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Myślę , że tak ukonstytuowane Stowarzyszenie daje rękojmię dobrej , uczciwej pracy na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, a poprzez ciągłe kontakty i pracę pełną integrację naszych mieszkańców . Czas to zweryfikuje i pokaże.

 

 

Tak się zaczeło ...

W październiku 2005 roku nowo przybyli i rodzimi mieszkańcy Janowic otrzymali list od sołtysa  naszej wsi Pana Stanisława Graochala. Przybyli na spotkanie w dniu 6 listopada 2005 roku i postanowili połączyć swoje siły i umiejętności w pracy dla innych.

W dniu 05.12.2005 doszło do zawiązania się stowarztszeniaDziś można ze spokojem powiedzieć, że było to bardzo potrzebne i zintegrowało mieszkańców.Dowodem na to są sympatycy naszego stowarzyszenia, zadowoleni mieszkańcy naszej wsi, którzy wypowiadają się: " nareszcie zaczęło się tu coś dziać" oraz  nowi chętni członkowie stowarzyszenia.
 

Statut

Stowarzyszenia Wspierającego Rozwój Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

 

Pobierz

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Powered by Kopage
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem
Powered by Kopage